Yield.inc
February 28, 2020

Waarom we Yield.Inc zijn begonnen

Op een dag zullen we met onze kleinkinderen praten over de wereld waarin we Yield.Inc begonnen.
Een wereld waarin rijkdommen werden gemaakt en geërfd zonder rekening te houden met de hoge
prijs die zij er later voor moesten betalen.


Ondanks de ontrafeling van het klimaat en de systemen waar het leven op aarde van afhing, hielden
velen voet bij stuk, terwijl anderen somber de toekomst aanvaardden.


Maar waar sommigen problemen zagen, zag een groeiende groep vermogenden oplossingen en
kansen. Een wereld in staat tot wanhoop, maar gebaat bij verandering. Niet bij angst, maar nieuwe
ideeën. Niet bij strijd, maar innovatie en samenwerking. Niet bij onmacht, maar technologie en
vooruitgang.


Ze hadden het eerder gezien: hoe de kracht van verbeelding en de ondernemende geest van slimme
mensen de geschiedenis konden veranderen. Optimisten, die wisten dat ze een positieve stempel op
het leven konden drukken. Dat de manier waarop ze hun geld investeerden een daad van
vooruitgang kon zijn, niet enkel allocatie.


Wat ze wilden was eigenlijk heel eenvoudig: weten welke bedrijven aan een betere wereld bijdragen
en door daarin te investeren een beter rendement te maken dan de rest.
Juist in die tijd waren vermogensbeheerders ingeslapen organisaties en passief beleggen vierde
hoogtij. Hun financiële producten algemeen en ondoorzichtig, technologie onbruikbaar en
rendementen matig. En daar betaalden klanten voor!

Zo ontstond Yield.Inc, een vermogensbeheerder voor vermogenden door vermogenden die
investeerders toegang geeft tot beleggingen die bijdragen aan een betere wereld en uitlegt waarom
dat zo is. Door authentieke relaties, nieuwe technologie en transparante kosten, ondersteunt
Yield.Inc haar klanten om blijvend te kunnen verdienen, verbeteren en veranderen.


Earn, Impact, Change.