Duurzaamheid
February 14, 2023

Hoe evalueren we impact?

Duurzaamheid en impact zijn ruime begrippen waar door iedereen een andere betekenis aan wordt gegeven.  We doen er alles aan om het toch zo helder mogelijk te maken, waardoor je beter in staat bent om keuzes te maken.

Duurzaamheid bij beleggingen betekent volgens ons dat de ondernemingen waar je in belegt actief bijdragen aan een verbetering van de producten en diensten op sociale, ecologische en goed bestuur aspecten.

Duurzaamheid bij beleggingen betekent volgens ons dat de ondernemingen waar je in belegt actief bijdragen aan een verbetering van de producten en diensten op sociale, ecologische en goed bestuur aspecten. Naast deze ESG aspecten moeten ondernemingen natuurlijk ook financieel duurzaam zijn, dat wil zeggen gericht op een gezonde financiële bedrijfsvoering, anders dan gaat de onderneming op langere termijn alsnog kopje onder. De financiële duurzaamheid en ESG factoren moeten in evenwicht zijn. Veel winst maken, maar de planeet om zeep helpen of het uitbuiten van personeel is dus niet duurzaam, volgens ons. Omgekeerd, uitsluitend naar ESG factoren kijken, maar investeren in een (doorlopend) verlieslatende business case zal ook niet werken. De belegging zal uiteindelijk ten onder gaan.  

Mate van duurzaamheid

Beleggers kijken verschillend aan tegen de duurzaamheid van een investering. Allereerst is er de vraag, wat is duurzaam? Vervolgens moet de belegger een keuze maken welke mate van duurzaamheid hij bereid is te verweken in zijn investeringskeuzes. Op de achtergrond kan een dwingend raamwerk van risico- en rendementseisen liggen, of beperkende voorwaarden vanuit financieel toezicht.  

In de praktijk is er een continuüm aan duurzaamheidsfactoren en investeringen die in meer, of mindere mate bijdragen aan een betere wereld. Er is veel data beschikbaar over duurzame indicatoren die onderling lastig vergelijkbaar zijn. Databedrijven geven bovendien onvoldoende inzicht in de manier waarop ze de data vergaren en berekenen. Daarom is data van verschillende aanbieders lastig te aggregeren en is een goed beeld op portefeuille niveau moeilijk of niet te maken. Er zijn verschillende initiatieven om meer uniforme standaards te ontwikkelen om meer vergelijkingsmaatstaven te hebben. De Europese Unie is bijvoorbeeld druk bezig met de ontwikkeling van de EU-taxonomies.

De fondsen waar je in kunt beleggen hebben een sterk duurzaam karakter of investeren in ondernemingen en projecten met positieve impact.  

We willen het beleggers mogelijk maken om te beleggen conform hun traditionele beleggingswensen (risico-rendement) én de gewenste mate van duurzaamheid. Om het onderscheid tussen de mate van duurzaamheid duidelijker te maken, introduceren we drie categorieën:  

 1. Beschermen: Geen substantiële schade toebrengen (Do No Serious Harm of DNSH)
 1. Actief werken aan duurzame verbeteringen (ESG Integration with strong Engagement)
 1. Impact (investeren in ondernemingen en projecten die positieve impact op natuur en maatschappij als doelstelling hebben, naast het streven naar een financieel rendement).

A = Beschermen

(Negative) Screening, uitsluiten bepaalde sectoren, meeting van mate van duurzaamheid, duurzaamheidsfactoren wegen in portefeuillesamenstelling (factorwegingen)

B = Verbeteren

ESG factoren (actief) mee laten wegen in portefeuillesamenstelling, sterk engagement bij portfolio companies/actief aandeelhouderschap, investeren in bedrijven die bovengemiddeld presteren in hun sector

C = Het verschil maken

Impact beleggen is weer een fase verder dan duurzaam beleggen. Bij een impact belegging wordt bewust geïnvesteerd om bepaalde problemen op te lossen en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN te bereiken. Deze zijn samengevat in de Sustainable Development Goals (link).

Ondernemingen die bewust (intentioneel) investeren in producten en diensten waarmee (wereldwijde) problemen worden opgelost voor maatschappij en milieu en die aantoonbaar en meetbaar bijdragen aan de oplossing vallen in deze categorie

Waar kijken we naar?

Duurzaamheid

 • Heeft een hoge ESG score?
 • Hoogte ESG score
 • Is aangesloten bij PRI
 • Hoogte PRI score
 • (Geen) controverses
 • Geen schadelijke producten en diensten (alcohol, tabak, wapens, porno, ...)
 • ESG is een onderdeel van het beleggingsproces
 • Actieve engagement op ESG gebied: Actief stem beleid/engagement
 • Rapportages over duurzaamheid
 • Diversiteit in onderneming
 • Mate waarin duurzaamheid tot kern van onderneming - bestuur - organisatie behoort

Impact

 • Heeft impact doelstelling - Intentioneel  
 • Levert een positieve bijdrage - Additioneel
 • De bijdrage is aantoonbaar in navolgbare rapportages - Meetbaar
 • Is bovendien duurzaam (ESG)
 • onderneming
 • GIIN member?
 • Impact beleid
 • Impact rapportages
 • Uitkomsten kunnen gemeten worden
 • Uitkomsten kunnen aan doelstellingen getoetst worden