Constructie

Onze Sustainable Global Diversified-, Value Impact- en Maatwerk-portefeuilles komen tot stand middels een robuust selectieproces. Ons doel is altijd een marktconform of hoger rendement te maken voor onze klanten met behoud van het duurzame karakter. Wij kiezen dan ook altijd voor managers die zowel ervaring met beleggingen als met duurzaamheid hebben.

SDG Portefeuille: actief management aangevuld met passieve strategieën
Ruim 80% van de geselecteerde fondsen heeft een actief beleggingsbeleid dat hen in staat stelt specifieke keuzes te kunnen maken op het gebied van aandelen, obligaties en duurzaamheidskarakteristieken. Om een efficiënt portefeuille management te kunnen voeren, wordt ook belegd in fondsen die een bredere index volgen, ook wel passieve beleggingen genoemd. Hoewel dit minder leidt tot scherpe keuzes van ondernemingen waarin wordt belegd, worden deze fondsen geselecteerd op de uitsluitingen die ze hanteren om de meest schadelijke activiteiten uit te sluiten. Bovendien zijn de managers van deze fondsen aantoonbaar actief als aandeelhouder om ondernemingen te bewegen tot duurzamere bedrijfsvoering (engagement).  

VIP Portefeuille: individuele aandelen met een waarde benadering
De waarde, of value, impact portefeuille (VIP) wordt samengesteld door vermogensbeheerder Mpartners. De beheerders van Mpartners streven naar een goed rendement op de lange termijn, met het oogmerk van kapitaalbescherming. De kern van hun value- of waarde-beleggingsfilosofie is gebaseerd op de veronderstelling dat het grootste risico wordt gelopen bij een te hoge prijs bij de aankoop van aandelen. Een lage waardering biedt dan een veiligheidsmarge bij het beheersen van beleggingsrisico’s.  

Geografische en sector spreiding
De portefeuille belegt wereldwijd in obligaties, aandelen en alternatieve beleggingen. De portefeuilles zijn weliswaar goed gespreid over sectoren en regio’s, maar er is in beginsel geen specifieke voorkeur voor sectoren of regio’s. Door de selectie van de managers op het gebied van integratie van financiële en duurzame doelstellingen wordt een portefeuille samengesteld waarbij een aantrekkelijk rendement en aandacht voor planeet en samenleving hand in hand gaan. Fondsen worden zoveel mogelijk in euro’s aangehouden om valutakosten te minimaliseren.  

Liquiditeit
De beleggingen in de portefeuilles zijn liquide. Dat wil zeggen dat vrijwel de gehele portefeuille binnen een korte verkocht kan worden (doorgaans binnen enkele dagen of korter).  

Vermijden van kapitaalverlies
Doelstelling is op het vermijden van permanent kapitaalverlies, niet op het verminderen van koersschommelingen. De research is gebaseerd op de volgende pijlers: 1. De koers/winst verhouding: voor de value belegger is deze bij voorkeur zo laag mogelijk. 2. Free cash flow yield: zoeken naar een hoog niveau van een duurzame kastroom. 3. Schuldenniveaus: bedrijven met lage schuldenniveaus.  

Bedrijfsanalyse
Bij de analyse van het bedrijf ligt de focus op: 1. Het management van het bedrijf: heeft het management toegevoegde waarde laten zien over de middellange en lange termijn? 2. Het voldoen aan ESG criteria (Environmental, Social and Governance): is er sprake van een duurzame bedrijfsvoering? 3. Het meten van de positieve impact van het bedrijf op verschillende duurzaamheid-thema’s.  

Asset allocatie
Voor de verdeling over de verschillende vermogenscategorieën wordt een ‘bottom-up’ aanpak gehanteerd. Wanneer er geen beleggingen zijn die aan de strikte waarderingscriteria voldoen, wordt er geen positie ingenomen. In dat geval zullen de middelen als liquiditeit worden aangehouden.

NEEM CONTACT OP

Dank voor je interesse. Kunnen we je helpen?

Laat hier je gegevens achter en wij komen bij je terug met informatie en de mogelijkheid een afspraak te maken,